Vejadgange & Trafiksikkerhed - Kort og godt

Søren Underlien Jensen, Puk Kristine Andersson & Johanne Winther Sall, Juni 2021

En stor del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken kvæstes i ulykker på landeveje. Derfor er landeveje centrale i ulykkesbekæmpelsen.

Trafitec har for Vejdirektoratet beskrevet og dokumenteret sammenhænge mellem vejadgange og trafiksikkerhed på statsveje i åbent land.

Notatet "Vejadgange & Trafiksikkerhed - Kort & Godt", beskriver undersøgelsens hovedresultater. Undersøgelsens baggrundsnotat findes tillige på både Vejreglernes og Trafitecs hjemmeside.  

Hent publikation: