Den Nordiske Forklaringsmodel – Vejens udformning & trafikantens forudsætninger

Belinda la Cour Lund & Puk Kristine Andersson, Marts 2021

Den Nordiske Forklaringsmodel er tænkt som et analyseværktøj, der kan anvendes til at opnå en dybere forståelse for, hvordan vi fungerer som trafikanter, og hvordan vores trafikale handlinger påvirkes af vejens udformning og det omkringliggende trafikmiljø. Forklaringsmodellen tager udgangspunkt i menneskets fysiske og mentale formåen, og i at udformningen af veje bør planlægges ud fra hensynet hertil. Med udgangspunkt i eksisterende viden om trafikanters færdigheder formulerer Den Nordiske Forklaringsmodel således nogle generelle principper for trafikantadfærd.

Hent publikation: