Bilisters oplevede serviceniveau i kryds

Søren Underlien Jensen, Trafitec, & Kristian Skoven Pedersen, Vejdirektoratet, Trafik & Veje, April 2021

Trafitec har for Vejdirektoratet udført en større undersøgelse af, hvad der gør bilister tilfredse eller utilfredse i kryds. Ventetiden ved krydset er af meget stor betydning. Jo længere ventetid, desto mere utilfreds er bilisten. Men andre forhold er også af betydning.

Artiklen i Trafik & Veje viser hovedtrækkene af anvendte metoder og resultater. De enkelte forholds betydning for den oplevede tilfredshed er kvantificeret.

Hent publikation: