Ulykker ved vejarbejde på motorveje

Puk Kristine Andersson & Poul Greibe, Maj 2020

Afmærkning og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vejarbejde er gennem det seneste årti løbende blevet revideret og skærpet. Det skyldes dels erfaringer opnået gennem evalueringer af flere store anlægsprojekter på det danske motorvejsnet, dels krav til vejarbejdernes arbejdsmiljø.

Trafitec har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en analyse af trafikulykker sket på motorveje med vejarbejde. Der er tale om ulykker stedfæstet i perioden 2014-2018. I analysen afklares og belyses en række forhold og spørgsmål relateret til ulykker ved vejarbejde, bl.a. omfanget af ulykker, hvor på motorvejsnettet ulykkerne er sket og under hvilke forhold, hvorvidt udviklingen af ulykker ved vejarbejde adskiller sig fra øvrige ulykker, og hvorvidt omfang og øvrige ulykkesforhold er forskellige afhængig af, om der er tale om ulykker sket under længere- eller korterevarende vejarbejde. I analysen ses også nærmere på årsager til ulykker ved vejarbejde og potentielle tiltag til forebyggelse heraf.

Analysen er udarbejdet af Trafitec i samarbejde med Vejdirektoratets Trafikafviklingsområde i 2020. Rapporten kan læses her og findes desuden på Trafitecs website.

Hent publikation: