Udformning af busstoppesteder på supercykelsti-rute Hjallesevej-Odensevej-Svendborgvej

Søren Underlien Jensen, Oktober 2020

Trafitec har for Odense Kommune opstillet forslag til ny udformning af busstoppesteder på den kommende supercykelsti-rute Hjallesevej-Odensevej-Svendborgvej i Odense. Supercykelstierne skal være mindst 2,5 m brede i begge vejsider, og derfor har det været en stor udfordring at få plads til gode busstoppesteder. Rapporten beskriver, hvordan udfordringen er løst, og beskriver i øvrigt detaljeret de nuværende busstoppesteder.

Hent publikation: