Trafikulykker og vejarbejde - Kommuneveje og statsveje med undtagelse af motorveje

Thomas Skallebæk Buch & Belinda la Cour Lund, Maj 2020

Rapporten beskriver færdselsulykker i forbindelse med vejarbejde på kommuneveje og statsveje, med undtagelse af motorveje, i perioden 2014-2018. I denne forbindelse omfatter vejarbejde alle spærringer af dele af det normale færdselsareal - fra længerevarende anlægsarbejde til kortvarigt driftsarbejde.

Det samlede datagrundlag består af 53.091 politiregistrerede person- og materielskadeulykker, heraf 13.437 personskadeulykker. Der skelnes mellem ulykker sket på lokaliteter med vejarbejde og øvrige ulykker. Ulykker ved vejarbejde og øvrige ulykker sammenholdes i relation til en lang række ulykkesparamtere vedrørerende trafikanter, veje og omgivelser. Endvidere er ulykker, hvor enten vejarbejdere eller cyklister har været involveret, undersøgt nærmere.

Hent publikation: