Trafiksikkerhed i kryds med bundet venstresving - Sammenfatningsrapport

Thomas Skallebæk Buch, Marts 2020

Rapporten samler de væsentligste konklusioner fra tre delundersøgelser om bundet venstresving. Samtidig gives en kort beskrivelse af baggrunden for projektet, en beskrivelse af processen og en samlet konklusion af arbejdet.

Den første delundersøgelse er en før-efter uheldsevaluering af etablering af bundet venstresving i 84 kryds. Den anden delundersøgelse har fokus på betydningen af delehellen mellem baner for venstresvingende og ligeudkørende, og gør brug af en parvis match metode. Den tredje delundersøgelse fokuserer på uheldsforekomsten i forhold til krydsdesign og trafikforhold i kryds med delehelle.

Hent publikation: