Retningslinjer for længdeafmærkning - Plane eller profilerede striber

Thomas Skallebæk Buch, Marts 2020

Notatet præsenterer retningslinjer for længdeafmærkning på statsveje, herunder motorveje, tilslutningsanlæg på motorveje, motortrafikveje samt øvrige statsveje i hhv. by- og landzone. Retningslinjerne er baseret på den nyeste erfaring og viden om længdeafmærkning samt en bred dialog med Vejdirektoratet. Retningslinjerne balancerer hensyn til afmærkningens synlighed, støj (naboer), trafiksikkerhed samt drift og økonomi.

Den nyeste erfaring og viden er beskrevet i et baggrundsnotat.

Hent publikation: