Retningslinjer for længdeafmærkning - Baggrundsnotat

Thomas Skallebæk Buch, Marts 2020

Dette baggrundsnotat beskriver den nyeste erfaring og viden om længdeafmærkning. Notatet omfatter desuden en beskrivelse af danske krav og anbefalinger til brug af plane og profilerede striber. Desuden er der indsamlet oplysninger om krav og praksis for en række nabolande.

Formålet med baggrundsnotatet er at danne grundlag for at udarbejde retningslinjer for længdeafmærkning på statsvejnettet.

Hent publikation: