Inspirationskatalog til vejtekniske foranstaltninger til terrorsikring

Søren Underlien Jensen, November 2020

Køretøjsangreb er et af flere angrebsscenarier, der benyttes af terrorister. Indenfor de senere år er flere køretøjsangreb blevet udført.

Inspirationskataloget giver et indblik i, hvordan man fysisk kan terrorsikre en lokalitet. Der er givet en række eksempler på foranstaltninger både en typologi og konkrete tiltag. Inspirationskataloget ser også på planlægningen af den fysiske terrorsikring, herunder risikovurdering, sikkerhedsstrategi, sikkerhedsprincipper, samt retningslinjer for trafikregulering og sikkerhedsdesign.

Hent publikation: