Bilisters oplevede serviceniveau i kryds

Søren Underlien Jensen, Marts 2020

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau i prioriterede og signalregulerede kryds. Resultaterne er baseret på svardata fra 80 respondenter. Respondenterne har udført i alt 2.800 tilfredshedsvurderinger af 70 videoklip optaget fra en bil, der kører gennem 28 prioriterede kryds og 42 signalregulerede kryds – enten ved at køre lige ud eller svinge til højre eller venstre. I prioriterede kryds ankommer bilisten til krydset fra sidevejen. For hvert kryds og videoklip er der opstillet omkring 600 beskrivende variable.

Resultaterne viser meget tydeligt, at bilisters tilfredshed og serviceniveau er stærkt påvirket af ventetiden. Jo længere ventetid, desto mere utilfredse er bilister. Men manøvre og krydstype har også en indvirkning på tilfredsheden, og samtidig er der synergieffekter mellem ventetid, manøvre og krydstype. Eksempelvis er bilister mere tilfredse ved at vente fx 20 sekunder ved et signalreguleret kryds end ved et prioriteret kryds. Venstresvingende bilister vil hellere vente 40 sekunder for et 3-pils lyssignal (bundet venstresving) end for et hovedsignal. Et andet eksempel er, at man i udgangspunktet hellere vil svinge til højre end køre lige ud i et prioriteret kryds. Men man bliver hurtigere utilfreds ved at vente for at svinge til højre end at vente for at køre lige ud. Venter man blot 35 sekunder, så er man dog mere tilfreds med at køre lige ud end at svinge til højre.

Læs mere om undersøgelsen i en teknisk rapport eller prøv at beregne serviceniveau i et regneark via nedenstående links:

Bilisters oplevede serviceniveau i kryds – Teknisk rapport

Regneark – Bilisters oplevede serviceniveau i kryds