Videooptagelser giver indblik i usikkerheder i ulykkesdata fra vejman.dk

Puk Kristine Andersson, Thomas Skallebæk Buch, Trafik&Veje, Marts 2019

Et unikt videomateriale har gjort det muligt at sammenholde politiregistrerede ulykkesdata fra vejman.dk med tilsvarende ulykkesdata observeret ud fra videomateriale.

Artiklen giver et indblik i omfanget af usikkerheden på en række af de vigtige ulykkesparametre i vejman.dk fx stedfæstelse, som anvendes i det traditionelle ulykkesanalysearbejde.

Usikkerheden begrænser sig ikke til ekstrauheld, men ser ud til at være lige så stor for person- og materielskadeulykker.

 

 

Hent publikation: