Sikkerhedseffekt af bundet venstresving

Thomas Skallebæk Buch, Juni 2019

Bundet venstresving (3-lys pilsignaler) gavner trafiksikkerheden både i kryds i byer og på landet. Det er til gengæld svært at klarlægge, hvilken betydning den kantstensbegrænsede delehelle har for sikkerheden.

Uddybning:

Sikkerhedseffekten af at etablere bundet venstresving (3-lys pilsignal for venstresvingende) i Danmark blev i 2017 undersøgt i et studie af signalanlægs betydning for trafiksikkerheden.

Særligt betydningen af to forhold syntes uafklarede:

  • Udeladelse af deleheller med kantstensbegrænsning mellem baner for venstresvingende og ligeudkørende ved etablering af bundet venstresving.
  • Om det signalregulerede kryds er beliggende i by- eller landzone.

Trafitec har efterfølgende i samarbejde med Vejdirektoratet udført tre supplerende analyser med henblik på at afdække de to ovenstående forhold:

  1. Den tidligere uheldsevaluering er udvidet med 30 ekstra kryds.
  2. Uheldsbillede og forskelle i krydsdesign er undersøgt i 14 matchede krydspar bestående af to sammenlignelige kryds med bundet venstresving henholdsvis med og uden delehelle.
  3. Trafiksikkerheden i kryds med bundet venstresving og delehelle er undersøgt nærmere. Der er foretaget sammenligning af krydsene med færrest og flest uheld, undersøgelse af uheldsniveau i forhold til forskellige karakteristika og undersøgelse af uheldsniveau for kryds med fællestræk.

Publikationen Sikkerhedseffekt af bundet venstresving er den første supplerende analyse.

Hent publikation: