Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb

Puk Kristine Andersson, Thomas Skallebæk Buch, Trafik&Veje, Februar 2019

Vejdirektoratet har indsamlet video- og fotomateriale af trafikulykker i relation til anlægsarbejde på fire motorvejsstrækninger.

Dette unikke videomateriale har gjort det muligt at opnå dybere forståelse for ulykkernes opståen og hændelsesforløb og dybere viden om, hvad der forårsager ulykker på motorveje i forbindelse med vejarbejde.

Metoden er unik i en dansk kontekst og giver mulighed for ny indsigt i samspillet mellem veje, mennesker og teknologi.

 

 

Hent publikation: