Annullering af vejtavler og brug af GPS

Lene Herrstedt, Trafitec og Karsten Houman Henneberg, Vejdirektoratet, Trafik&Veje, Marts 2019

I forbindelse med vejarbejder er det nødvendigt at regulere trafikken. Det indebærer ofte, at vejtavler og anden vejafmærkning skal annulleres midlertidigt, mens vejarbejdet udføres.

Vejdirektoratet har undersøgt trafikanters forståelse og adfærd relateret til konkrete eksempler på annullerede vejtavler med og uden samtidig brug af GPS for at finde frem til de bedst mulige løsninger.

 

 

Hent publikation: