Aldersgrænse for knallertkørekort

Søren Underlien Jensen, September 2019

Rådet for Sikker Trafik har bedt Trafitec udføre en trafiksikkerhedsmæssig evaluering af ændring af aldersgrænsen for knallertkørekort fra 16 til 15 år den 1. oktober 2016. Evalueringen viser, at antallet af uheldsimplicerede og personskader blandt 15-årige er fordoblet i 2017-2018 som følge af ændringen af aldersgrænsen.

Evalueringen viser desuden, at de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringen af aldersgrænsen ikke var fuldt indfaset i år 2017, men som formodes at være fuldt indfaset i år 2018. De langsigtede virkninger af ændringen af aldersgrænsen anslås at være: Ca. 140 flere uheldsimplicerede i politiregistrerede trafikuheld om året. Ca. 35 flere politirapporterede personskader om året. Og ca. 350 flere personskader i færdselsuheld (Landspatientregisteret) om året.

Hent publikation: