Hjulpassager af vognbanelinjer

Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, Oktober 2018

I et nordisk projekt under NMF er der lavet en undersøgelse af omfanget af hjulpassager af vognbanelinjer relateret til hverdagsdøgntrafikken på tre forskellige vejtyper: "2+1" veje, 2-sporede veje i åbent land og 4-sporede motorveje i åbent land (2 spor i hver retning).

Ud fra registreringer af hjulpassager, trafiktællinger og vejlængder, er antallet af hjulpassager pr. vej-stribe pr. år beregnet. Herudfra vurderes kravet til P-klasser relateret til de fastlagte tabelværdier i "Nordic certification system for road markings materials, version 4: 2017".

Resultaterne vil indgå i grundlaget for fastsættelse af P-klasser i forbindelse med det nordiske certifikationssystem for vejafmærkningsmaterialer.

 

 

 

Hent publikation: