Annullering af vejtavler - Mørketest

Lene Herrstedt, Puk Kristine Andersson, April 2018

I forbindelse med vejarbejder er det nødvendigt at regulere trafikken. Det indebærer ofte, at en eller flere vejtavler og/eller anden vejafmærkning skal annulleres midlertidigt, mens vejarbejdet udføres.

Denne rapport omhandler en systematisk vurdering af annullerede vejtavler i mørke. Resultaterne vil indgå som grundlag for Vejdirektoratets fremtidige regler og anbefalinger vedr. annullering af vejtavler.

Hent publikation: