2017

Annullering af vejtavler - Internetbaseret spørgeundersøgelse
Lene Herrstedt, Puk Kristine Andersson, December 2017
PDF Læs mere
Samspil mellem automatiske køretøjer, cyklister og fodgængere - Erfaringer fra europæiske forsøg
Thomas Skallebæk Buch, December 2017
PDF Læs mere
Brug af Eye Track data til vurdering af visuel adfærd
Poul Greibe, Puk Kristine Andersson, Trafik og Veje, November 2017
PDF Læs mere
Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet
Søren Underlien Jensen, Oktober 2017
PDF Læs mere
Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje – Del 3 - Test af smalle spor
Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, Oktober 2017
PDF Læs mere
Rundkørsler med 2 frafartsspor - Trafikafvikling i 2-sporede frafarter med sporbortfald
Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, Oktober 2017
PDF Læs mere
LED-lysreklamer i trafikken
L. Herrstedt, P. Greibe, P. Andersson, B. Lund, Trafik og Veje, September 2017
PDF Læs mere
Rumleriller og profilerede striber til gavn for trafiksikkerheden
T. Buch - Trafitec, W. Hansen - Vejdirektoratet, Trafik&Veje, september 2017
PDF Læs mere
Safe roundabouts for cyclists
Søren Underlien Jensen, Accident Analysis & Prevention, Vol. 105, Aug 2017
Læs mere
Incidents between Straight-ahead Cyclists and Right-turning Motor Vehicles at Signalised Junctions
Thomas S. Buch, Søren U. Jensen, Accident Analysis & Prevention, Vol. 105, Aug 2017
Læs mere
Store sikkerhedseffekter ved bundne svingfaser
T. Buch, S. Jensen - Trafitec, W. Hansen, S. Lauritzen - Vejdirektoratet, Trafik&Veje, april 2017
PDF Læs mere
Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje
Lene Herrstedt, Poul Greibe, Puk Kristine Andersson, Belinda la Cour Lund, Marts 2017
PDF Læs mere
Supplerende tavletest - Færdselstavler og grønne linjer
Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, Marts 2017
PDF Læs mere
Do LED-advertising signs affect driver attention?
L. Herrstedt, P. Greibe, P. Andersson, B. Lund, 5th International Conference on Driver Distraction and Inattention, Paris, March 2017
PDF Læs mere
Trafikafvikling i 2-sporet frafarter - Signalregulerede kryds med to frafartsspor
Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, Marts 2017
PDF Læs mere
Car Drivers’ Experienced Level of Service on Freeways
Søren Underlien Jensen, TRB Annual Meeting, 2017
PDF Læs mere
Trafiksikkerhedsmæssige effekter af signalanlæg
Søren Underlien Jensen, Thomas Skallebæk Buch, Januar 2017
PDF Læs mere