Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje

Lene Herrstedt, Poul Greibe, Puk Kristine Andersson, Belinda la Cour Lund, Marts 2017

Rapporten beskriver metode og resultater af en empirisk undersøgelse af visuel distraktion fra LED-reklamer langs veje.

Formålet har været at belyse følgende spørgsmål:

  • I hvilket omfang indfanges bilisternes visuelle opmærksomhed af LED-reklamer langs veje?
  • Indfanges og fastholdes bilisternes visuelle opmærksomhed af LED-reklamer i en sådan grad, at det påvirker trafiksikkerheden?
  • Hvor stor er påvirkningen fra LED-reklamer sammenlignet med andre typer af distraktorer langs vejen?
  • Er der forskel på dagslys og mørke mht. hvor meget bilisterne kigger på LED-reklamerne?

Derudover er det undersøgt, om kompleksiteten af det omgivende miljø, størrelse og placering af LED-reklamer i forhold til køreretning har betydning for hvor meget der kigges på dem.

Rapporten indeholder også en sammenfatning af et omfattende litteraturstudium vedr. reklamers generelle påvirkning af bilisters adfærd.

Hent publikation: