Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet

Søren Underlien Jensen, Oktober 2017

Rapporten beskriver uheldsmodeller for landevejsnettet. Med grundmodeller for signalregulerede kryds, rundkørsler, vigepligtsregulerede kryds og strækninger kan antallet af personskade-, materiel-skade- og ekstrauheld samt antallet af dræbte, alvorlige og lette skader beregnes for specifikke varianter af fire kryds- og strækningstyper. Modellerne kræver oplysninger om trafikmængde og strækningslængde for, at beregninger kan udføres.

Der er opstillet sikkerhedsfaktorer for forskellige ændringer af udformning og regulering af kryds- og strækningstyper. Ved kombineret brug af grundmodeller og sikkerhedsfaktorer kan antallet af uheld og personskader estimeres for mange af de eksisterende udformninger og reguleringer af kryds, rundkørsler og strækninger i det åbne land.

Der er desuden opstillet basismodeller for de fire kryds- og strækningstyper, som er baseret på alle eksisterende udformninger og reguleringer af disse kryds- og strækningstyper. Basismodellerne kan fx anvendes til udpegning af sorte pletter på landevejsnettet.

I tilknytning til rapporten er der udviklet to IT værktøjer i form af excel ark som kan hentes via link herunder:

Excel ark  - kryds

Excel ark - strækninger

 

Hent publikation: