Trafikafvikling i 2-sporet frafarter - Signalregulerede kryds med to frafartsspor

Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, Marts 2017

Vejdirektoratets trafikkapacitetsmanual skal ajourføres og videreudvikles med det formål at kunne beskrive trafikafviklingskonsekvenserne af forskellige anlægsløsninger.

De forskellige kapacitetsbestemmende parameterværdier er oprindeligt baseret på tyske og amerikanske værdier. Men der er i de senere år arbejdet målbevidst på at udskifte disse værdier så de baseres på danske trafikmålinger og dermed tilpasses den danske trafikantadfærd.

Som en del af dette arbejde, har Vejdirektoratet igangsat en undersøgelse med det formål at belyse, hvilken betydning længden af 2-sporede frafarter før sporbortfald har på trafikafviklingen i signalregulerede kryds baseret på danske data.

På baggrund af data er der bl.a. lavet en model til beregning af hastighedsforskel mellem første og sidste køretøj i kø ved slutning af kilestrækning set i forhold til krydsgeometri og trafikmængde.

Resultaterne kan bl.a. benyttes til en skønsmæssig vurdering af, hvor lang strækningen fra stoplinje til slutningen af kilestrækningen skal være set i forhold til, hvilket serviceniveau der ønskes.

 

 

 

Hent publikation: