Store sikkerhedseffekter ved bundne svingfaser

T. Buch, S. Jensen - Trafitec, W. Hansen, S. Lauritzen - Vejdirektoratet, Trafik&Veje, april 2017

En ny dansk undersøgelse viser, at bundne venstresvingsfaser (3-lys pilsignaler) medfører en reduktion i antallet af ulykker og personskader med venstresvingende motorkøretøjer i signalregulerede kryds på ca. 80%. Det betyder en reduktion i det totale antal krydsulykker på ca. 35%. Resultaterne er på linje med internationale erfaringer.

 

 

Hent publikation: