Samspil mellem automatiske køretøjer, cyklister og fodgængere - Erfaringer fra europæiske forsøg

Thomas Skallebæk Buch, December 2017

Inden for det kommende år forventes det, at der vil blive igangsat forsøg med selvkørende busser i Danmark. Vejdirektoratet har forud for dette bedt Trafitec om at samle op på eksisterende erfaringer med samspil mellem automatiske køretøjer, cyklister og fodgængere i forbindelse med europæiske forsøg.

De indsamlede erfaringer er inddelt i forhold til seks overordnede problemstillinger omkring samspil mellem automatiske køretøjer, cyklister og fodgængere:

  • Samspil ved formelle og uformelle regler
  • Kommunikation mellem forskellige typer trafikanter
  • Oplevelse af og tryghed ved automatiske køretøjer
  • Samspil ved deling af vej eller sti
  • Samspil ved krydsning af hinandens ruter
  • Samspil ved af- og påstigning

Overordnet er cyklister og fodgængere trygge ved de automatiske køretøjer, som i forbindelse med forsøgene dog også har kørt med lave hastigheder på maksimalt 25 km/t og typisk 10-15 km/t. Ligeledes har de automatiske køretøjer været programmeret til at kunne bremse i alle samspilssituationer med andre trafikanter.

Erfaringer tyder på, at cyklister og fodgængere kan have nogle problemer med at forstå automatiske køretøjers intentioner. Og de har også brug for lidt tilvænningstid til en hensigtsmæssig adfærd i forhold til den nye trafikant. Tilsvarende har de automatiske køretøjer også nogle udfordringer i forhold til forudsigelse af cyklisters og fodgængeres intentioner.

Endelig er der i særdeleshed udfordringer ved at få automatiske køretøjer, cyklister og fodgængere til at interagere i forhold til et fælles regelsæt, hvor der både indgår formelle og uformelle regler.

 

Hent publikation: