Rundkørsler med 2 frafartsspor - Trafikafvikling i 2-sporede frafarter med sporbortfald

Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, Oktober 2017

Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilken betydning længden af en 2-sporet frafart før sporbortfald har for trafikafviklingen i frafartssporet.

Dette er gjort ved at analysere empiriske data fra fire danske rundkørsler.

Undersøgelsens hovedresultater er:

  • den samlede længde af den 2-sporede strækning samt kilestrækning, skønnes ikke at have betydning for trafikafviklingen ved de observerede trafikmængder
  • den observerede trafikintensitet (pe/sek) ved kørsel ud af rundkørslens cirkulationsarealet er stort set uændret ved afslutning af kilestrækningen
  • antallet af overhalinger stiger i takt med længden af den 2-sporede strækning

Det vurderes at længden af den 2-sporede strækning hhv. kilestrækning bør være 100-150 m (200-300 m i alt).

Hovedresultaterne viser at der ikke er registreret køsituationer på frafartsstrækningen der kommer op i nærheden af kapacitetsgrænsen.

 

 

Hent publikation: