Rumleriller og profilerede striber til gavn for trafiksikkerheden

T. Buch - Trafitec, W. Hansen - Vejdirektoratet, Trafik&Veje, september 2017

Et nyt litteraturstudie viser, at rumleriller reducerer antallet af ulykker på strækninger. Der er både fundet gunstige effekter af rumleriller placeret i vejkant og i vejmidte.

Den bedste effekt opnås med rumleriller både i vejkant og vejmidte. Profilerede striber synes også at reducere antallet af ulykker.

 

 

Hent publikation: