Annullering af vejtavler - Internetbaseret spørgeundersøgelse

Lene Herrstedt, Puk Kristine Andersson, December 2017

I forbindelse med vejarbejder er det nødvendigt at regulere trafikken. Det indebærer ofte, at en eller flere vejtavler og/eller anden vejafmærkning skal annulleres midlertidigt, mens vejarbejdet udføres.

I praksis foretages annulleringer af vejtavler på mange forskellige måder. Erfaringerne fra en række eksempler i forbindelse med vejarbejder på motorveje og almindelige landeveje viser, at der ofte er tale om utilstrækkelig og tvetydig annullering.

Vejdirektoratets Trafikdivision har derfor som led i et udviklingsprojekt gennemført en internetbaseret spørgeundersøgelse med det formål at undersøge trafikanters forståelse af en række forskellige konkreteeksempler på annullerede vejtavler,og på den baggrund finde frem til nogle anbefalinger for, hvordan man bedst muligt udfører disse annulleringer.

Hent publikation: