Vigepligtsulykker med dræbte i perioden 2010 til 2013

Belinda la Cour Lund, Trafitec. Udgivet af Vejdirektoratet, Januar 2016

I perioden 2010-2013 blev der registreret i alt 71 vigepligtsulykker med dræbte, svarerende til 9 % af alle registrerede dødsulykker i Danmark. 75 personer blev dræbt og 38 kom til skade.

Ulykkerne skete oftest i 3- eller 4-benede kryds, og oftere i åbent land end i by. Det er oftest den part, som havde vigepligt, der blev dræbt i ulykken.

Knap halvdelen af de dræbte ved vigepligtsulykkerne var cyklister, knallertkørere eller motorcyklister. Andelen er dobbelt så stor som for de øvrige dødsulykker.

Ældre trafikanter er oftere involveret i vigepligtsulykker, ligesom de oftere omkommer som følge af ulykken set i forhold til de øvrige dødsulykker i samme periode. I 9 af de 71 ulykker er det vurderet, at vigepligtstrafikanten har overset krydset.

Det er vurderet, at stort set alle vigepligtsulykker med dræbte sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle trafikanter havde kørt hensigtsmæssigt, herunder været tilstrækkeligt opmærksomme, havde orienteret sig tilstrækkeligt og kørt med en passende hastighed. Ligeledes vurderes, at omkring en tredjedel af vigepligtsulykker med dræbte sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle forhold omkring veje og omgivelser havde været hensigtsmæssige.

Hent publikation: