Sikkerhedsevaluering af 2+1 veje

Thomas S. Buch, Trafik&Veje, april 2016

Trafiksikkerheden på danske 2+1 veje er undersøgt ved at beregne uhelds- og skadesfrekvenser. De fundne frekvenser er sammenlignet med tilsvarende for en kontrolgruppe bestående af sammenlignelige 2-sporede landeveje på statsvejnettet.

 

 

Hent publikation: