Mødeulykkker med dræbte

Puk Kristine Andersson, Trafitec. Udgivet af Vejdirektoratet, Januar 2016

I perioden 2010-2013 skete der 165 mødeulykker blandt dødsulykker i vejtrafikken. 184 personer blev dræbt og 210 kvæstet. Dræbte i mødeulykker udgør 22% af alle trafikdræbte. Mødeulykkerne sker oftest på 2-sporede landeveje uden fysisk midteradskillelse og kun sjældent med fræsede rumleriller mellem køreretningerne. 60% af ulykkerne sker på lige vej, knap 40% i kurver.

Ca. 1/3 af de 165 mødeulykker er mellem en person-/varebil og et tungt køretøj. I 80% af mødeulykkerne med kendt køretøjshastighed (i alt 151), overskrides køretøjets aktuelle hastighedsbegrænsning af mindst én part. Det vurderes, at en stor andel af mødeulykkerne sandsynligvis kunne være undgået, hvis trafikanterne havde været tilstrækkeligt opmærksomme, havde overholdt hastighedsbegrænsningen og placeret sig korrekt på kørebanen. Det vurderes, at hastighed eller manglende/forkert selebrug oftest har haft afgørende betydning for personskadernes omfang.

Ulykkesbidragende førere er i højere grad mænd og unge under 25 år. De ulykkesbidragende overtræder i højere grad deres hastighedsbegrænsning og anvender i mindre grad sele. En højere andel af de ulykkesbidragende føreres køretøjer er indregistreret før år 2000. Ca. 80% af mødeulykkerne har et hændelsesforløb som en eneulykke, som tilfældigvis bliver en flerpartsulykke. I cirka halvdelen af disse ulykker vurderes føreren at have været uopmærksom, herunder ofte træt eller falder i søvn. 13% af mødeulykkerne sker i forbindelse med overhaling under chancebetonet kørsel og høj hastighed. Uanset hændelsesforløb, er det oftest den første i rækken af modkørende trafikanter, der rammes.

Hent publikation: