Fodgængeres krydsning af veje - Test af vejafmærkning ved fodgængerfelt

Thomas Skallebæk Buch, November 2016

Undersøgelsen omhandler afmærkning af fodgængerfelter uden for signalregulering i byområde. Undersøgelsen består af to dele.

Del 1 beskriver udenlandske eksempler på alternative afmærkningsløsninger i og omkring fodgængerfelter.

Del 2 beskriver en test af den danske standardafmærkning samt to alternative løsninger. De alternative løsninger er udvalgt af Vejdirektoratet med inspiration fra de udenlandske eksempler.

Testen af de tre afmærkningsløsninger er udført ved videoobservation i et fodgængerfelt i Kalundborg. Vigeadfærd ved samtidige ankomster mellem bilister og fodgængere, situationer med konfliktende adfærd samt bilisters hastigheder er undersøgt.

 

 

Hent publikation: