2015

Sikkerhedsevaluering af 2+1-veje
Thomas Skallebæk Buch, december 2015
PDF Læs mere
Trafiksikkerhedsanalyse af ’2-1’ veje
Belinda la Cour Lund, december 2015
PDF Læs mere
Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler
Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, December 2015
PDF Læs mere
Trafiksikkerhed på motorveje - Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og vejledning til IT-værktøj
Søren Underlien Jensen, august 2015
PDF Læs mere
IT værktøj: Beregn uheld og personskader på motorvejsnettet
Søren Underlien Jensen, august 2015
Læs mere
Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger - Motorvejsnettet
Søren Underlien Jensen, august 2015
PDF Læs mere
Trafiksikkerhedsberegninger og ulykkesbekæmpelse
Trafitec i samarbejde med Vejdirektoratet, august 2015
PDF Læs mere
Dobbeltrettede cykelstier (Del I + II)
Thomas Skallebæk Buch, Søren Underlien Jensen, august 2015
Læs mere
Designudvikling af tekst og symboler på vejbane - læsbarhedstests
Lene Herrstedt, juni 2015
PDF Læs mere
Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds
Thomas Skallebæk Buch, Maj 2015
PDF Læs mere
Kapacitet på cykelstier
Thomas Buch, Poul Greibe, Trafik og Veje, Maj 2015
PDF Læs mere
Viden om elcykler
Janus Helbo, Søren Underlien Jensen, April 2015
PDF Læs mere
Ny Håndbog i trafiksikkerhedsberegninger og ulykkesbekæmpelse
Mette Fynbo - Vejdirektoratet, Poul Greibe - Trafitec, Artikel i Trafik&Veje, april 2015
PDF Læs mere
Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet. Sammenfatningsrapport
Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe, Februar 2015
PDF Læs mere
Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning
Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, januar 2015
PDF Læs mere
Nordic Human Factors Guidelines / Den dimensionsgivende trafikant
Nordisk Vejgeometrigruppe
Læs mere