Trafiksikkerhedsanalyse af ’2-1’ veje

Belinda la Cour Lund, december 2015

Rapporten indeholder resultaterne af en uheldsanalyse af 55 danske vejstrækninger, som er ombygget til '2-1' veje.

Undersøgelsen er foretaget som en før/efteranalyse. Resultaterne viser, at antallet af uheld falder ved etablering af '2-1' vej. '2-1' veje med fartdæmpende foranstaltninger har en markant bedre sikkerhed end '2-1' veje uden fartdæmpning.

Analysen peger på at, en nedskiltning af den tilladte hastighed samtidig med etablering af '2-1' vejen har stor betydning for den sikkerhedsmæssige effekt.

 

 

 

 

Hent publikation: