Trafiksikkerhed på motorveje - Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og vejledning til IT-værktøj

Søren Underlien Jensen, august 2015

Vejdirektoratet har givet Trafitec i opdrag at udvikle operationelle værktøjer, der kan beskrive trafiksikkerheden ved alternative vejudformninger og reguleringer i forbindelse med anlæg af nye motorveje og større ombygninger af eksisterende motorveje. Trafitec har udarbejdet rapporten "Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger – motorvejsnettet", der meget grundigt og detaljeret beskriver trafiksikkerheden på motorveje, herunder hvordan uheld modelleres og hvordan sikkerheden påvirkes af ændringer af vejudformning og regulering.

Nærværende notat er en kort og let læselig udgave af den nævnte rapport samt en vejledning til et udviklet IT-værktøj, der kan beregne antallet af uheld og personskader for motorvejsnet med forskellige vejudformninger og reguleringer.

 

 

Hent publikation: