Sikkerhedsevaluering af 2+1-veje

Thomas Skallebæk Buch, december 2015

Rapporten indeholder resultaterne af en sikkerhedsevaluering af 2+1-veje.

I undersøgelsen indgår ca. 91 km 2+1 strækninger. Der er registreret 177 uheld med 63 personskader i årene 2009-2013.

Uhelds- og skadesfrekvenser beregnes og sammenlignes med tilsvarende for en kontrolgruppe af 2-sporede landeveje.

For motortrafikveje ses højere uheldsfrekvenser for 2+1-strækninger end for motortrafikveje i kontrolgruppen, mens skadesfrekvenserne er på samme niveau.

For øvrige landeveje ses lavere uhelds- og skadesfrekvenser for 2+1-strækninger end for sammenlignelige strækninger i kontrolgruppen.

Særligt uheldsfrekvensen for eneuheld er lavere på 2+1-strækninger end i kontrolgruppen.

2+1-strækningerne kan opdeles i segmenter med 2+1-profil og overgange. Segmenter med 2+1-profil har en lavere uheldsfrekvens end overgange, mens skadesfrekvensen er lavest i overgange.

Hent publikation: