Nordic Human Factors Guidelines / Den dimensionsgivende trafikant

Nordisk Vejgeometrigruppe

Nordic Human Factors Guidelines / Den dimensionsgivende trafikant

For at kunne udforme gode vejmiljøer kræves, at vi har en god forståelse af, hvordan vi fungerer som trafikanter. Med udgangspunkt i opsamling af eksisterende viden om trafikanters fysiske og mentale formåen, formuleres nogle generelle principper for trafikanters adfærd. Disse grundlæggende egenskaber ved menneskelig adfærd er forankret i adfærdsvidenskabelig teori. At sammenfatte viden i mere generelle termer er et nødvendigt skridt i al videnudvikling og teoridannelse.

Den sammenfattede viden om trafikanternes fysiske og mentale formåen udgør sammen med de generelle principper for adfærd en praktisk anvendelig forklaringsmodel. Modellen er afprøvet i en række cases som værktøj til problemanalyse og løsning af konkrete trafikproblemer i praksis.

Modellens konklusioner danner grundlaget for "Den selvforklarende vej".

Arbejdet er udført af et nordisk forskerteam bestående af Lene Herrstedt (Civilingeniør, MSc., Ph.D., Trafitec, Danmark), Gabriel Helmers (Trafikpsykolog, Ph.D., konsulent/VTI, Sverige) og Fridulv Sagberg (Trafikpsykolog, seniorforsker, TOI, Norge). Projektet er udført for Nordisk Vejgeometrigruppe (oprettet 1983) under de fire nordiske vejdirektorater.

Projektet er dokumenteret i syv sammenfatningsnotater med tilhørende baggrundsnotater, notatet med forklaringsmodellen (dansk og engelsk udgave), tre power point præsentationer (fysiske formåen, mentale formåen og forklaringsmodel) med tilhørende kommentarnoter. Ni Cases med praktisk brug af modellen til løsning af konkrete trafikproblemer samt seks opsamlende artikler fra Trafik & Veje.

En samlet publikationsoversigt (med links) kan ses herunder:

Sammenfatningsnotater:

Baggrundsnotater:

Seminarer:

Undervisning:

Praktisk brug af Forklaringsmodel:

Artikler I Trafik og Veje: