Kapacitet på cykelstier

Thomas Buch, Poul Greibe, Trafik og Veje, Maj 2015

Cyklisters hastigheder og placering på cykelstier er observeret på 8 cykelstier med forskellige bredder. Data er anvendt til at beregne kapaciteten på en 2-sporet cykelsti og give anbefalinger til stibredder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hent publikation: