IT værktøj: Beregn uheld og personskader på motorvejsnettet

Søren Underlien Jensen, august 2015

IT-værktøj, der kan beregne antallet af uheld og personskader for et motorvejsnet med forskellige vejudformninger og reguleringer.

IT-værktøjet er udformet som et excelark og kan downloades her:

Excel-ark: Beregn uheld og personskader på motorvejsnettet

Information om brug af værktøjet kan endvidere findes her