Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Thomas Skallebæk Buch, Maj 2015

Rapporten indeholder en analyse af situationer med konfliktende adfærd fra 10 krydsben med variation i krydsdesign og trafikantsammensætning.

Analysen fokuserer på forløbet forud for den konfliktende adfærd for at undersøge, hvorfor situationerne opstår.

Formålet er at frembringe ny viden med henblik på at forhindre uheld mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende cykler og knallerter.

Data sammenholdes med en kontrolgruppe bestående af samtidige ankomster.

Fire spørgsmål søges besvaret:

1) Hvornår i signalfasen forekommer situationerne?

2) Hvad er stitrafikanternes hastighed på vej ind i krydset?

3) Hvordan fremtræder stitrafikanterne?

4) Hvilken køreadfærd har motorkøretøjerne?

 

 

Hent publikation: