Dobbeltrettede cykelstier (Del I + II)

Thomas Skallebæk Buch, Søren Underlien Jensen, august 2015

Trafitec har vurderet krav til stibredder for dobbeltrettede cykelstier med særskilt fortov. Opgaven er udført for Statens vegvesen Vegdirektoratet i Norge. Vurderingen er sket på baggrund af tidligere studier af Trafitec og relevante internationale designmanualer.

I forlængelse af denne vurdering er der suppleret med en analyse af videoobservationer af 6 dobbeltrettede cykelstier i København. Lokaliteterne har stibredder på mellem 1,9 og 4,0 meter og er kendetegnet ved store trafikmængder i myldretiden. Cyklisters placering og flow er observeret i en time i morgenmyldretiden og en halv time efter myldretidens ophør.

På baggrund af denne undersøgelse er der frembragt ny viden om sammenhæng mellem stibredde, flow og cyklisters placering for dobbeltrettede cykelstier, som benyttes til uddybende bemærkninger i forbindelse med de norske krav til stibredder.

Undersøgelsen er afrapporteret i to notater.

Dobbeltrettede cykelstier - Vurdering af krav til stibredde

Dobbeltrettede cykelstier - Observation af cyklisters placering og flow