Designudvikling af tekst og symboler på vejbane - læsbarhedstests

Lene Herrstedt, juni 2015

I de nordiske lande Norge, Finland, Sverige og Danmark anvendes tekster og symboler på vejbane som supplement til informationen på vejtavler.

Der er konstateret et fælles nordisk behov for designudvikling af udvalgte symboler med henblik på at opnå en bedre læsbarhed til gavn for trafikanterne.

Denne rapport beskriver metode og resultater af et udviklingsprojekt udført for Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr (NMF). Projektet indeholder en kvalitativ analyse (user experience test) af læsbarheden for en række udvalgte tekster og symboler på vejbanen.

 

 

 

Hent publikation: