2014

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje
Lene Herrstedt, december 2014
PDF Læs mere
Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet. Baggrundsrapport
Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe, December 2014
PDF Læs mere
Bløde trafikanter uden om signal i lyskryds
Belinda la Cour Lund, Søren Underlien Jensen, Trafik&Veje, November 2014
PDF Læs mere
M10 – rumlestriber. Hastighed og adfærd
Poul Greibe, Oktober 2014
PDF
Trafiksikkerhed de seneste 25 år
Lene Herrstedt, Trafik&Veje, sep 2014
PDF Læs mere
Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier
Thomas Skallebæk Buch, Paper til Trafikdage, Aalborg Universitet, Aug 2014
PDF Læs mere
Hvordan opstår spøgelsesbilisme
Lene Herrstedt, Trafik&Veje, juni/juli 2014
PDF Læs mere
Dobbeltrettede cykelstier i kryds
Thomas S. Buch, Trafik&Veje, juni/juli 2014
PDF Læs mere
Hastighedsdæmpning ved vejarbejder
P. Andersson, P. Greibe, L. Herrstedt, Trafik&Veje, juni/juli 2014
PDF Læs mere
Trafikulykker ved vejarbejde på motorveje
Puk Kristine Andersson, Trafik&Veje, juni/juli 2014
PDF Læs mere
Grundlaget for "Den selvforklarende vej"
Lene Herrstedt, Trafik&Veje, juni/juli 2014
PDF Læs mere
The Basis of The Self-Explaining Road
Lene Herrstedt, Rural Road Design Meeting, Copenhagen, April 2014
PDF Læs mere
Bløde trafikanter udenfor signalregulering
S. Jensen, B. Lund, P. Andersson, April 2014
PDF Læs mere
Safety Effects of Converting Intersections to Roundabouts
Søren Underlien Jensen, Transportation Research Record, Volume 2389, Februar 2014
Læs mere
Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej. Evaluering af Powermoon og N42 korridor
Greibe, Andersson og Herrstedt, Marts 2014
PDF Læs mere
Nordic Human Factors Guideline - Forklaringsmodel for trafikantadfærd
Gabriel Helmers, Januar 2014
PDF Læs mere