Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Lene Herrstedt, december 2014

Dette katalog indeholder en præsentation af en række eksempler på afprøvede virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje.

For hvert eksempel gives en kort beskrivelse af virkemidlet samt en kort opsamling af evalueringsresultater og erfaringer med brugen heraf.

Kataloget er tænkt som en dynamisk oversigt af virkemidler, hvor der kan tilføjes nye eksempler og evt. ny viden om de eksisteren-de eksempler, efterhånden som der fremkommer ny evaluerings-dokumentation.

Kataloget er en del af projektet "IDE-Udvikling af brugbare metoder til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje", som Vejdirektoratet har gennemført i perioden 2011 - 2014.

 

Hent publikation: