Trafikulykker ved vejarbejde på motorveje

Puk Kristine Andersson, Trafik&Veje, juni/juli 2014

Hvad er omfanget af trafikulykker ved vejarbejde i Danmark? Hvad er det, der sker, når det går galt? – Og er omfang og øvrige ulykkesforhold forskellige afhængigt af, om der er tale om ulykker sket under drifts eller anlægsarbejder?

Det er en række af de spørgsmål, som der sættes fokus på i artiklen.

 

 

 

 

 

 

 

Hent publikation: