Safety Effects of Converting Intersections to Roundabouts

Søren Underlien Jensen, Transportation Research Record, Volume 2389, Februar 2014

Artiklen beskriver en før-efter uheldsevaluering af at ombygge kryds til rundkørsler i Danmark.

Ombygningerne resulterede i fald i uheld og personskader på hhv. 27% og 60%. Flere interessante relationer mellem trafiksikkerhed og rundkørslers design præsenteres.

Artiklen er på engelsk og kan findes her:

http://dx.doi.org/10.3141/2389-03