Nordic Human Factors Guideline - Forklaringsmodel for trafikantadfærd

Gabriel Helmers, Januar 2014

En ny rapport fra Trafitec beskriver hvordan vi som bilister handler i trafikken, og hvordan vore handlinger påvirkes af vejudformning og trafikmiljø. Beskrivelsen udgør en forklaringsmodel for trafikantadfærd, som er et praktisk anvendeligt analyseværktøj til at forstå årsager til forskellige problemer på vejnettet. Modellen danner grundlaget for "den selvforklarende vej".

Rapporten er udarbejdet som en del af Nordic Human factors Guideline, som er et nordisk samarbejdsprojekt under Nordisk Vejgeometrigruppe. Projektet omfatter trafikanters krav til vejsystemets udformning og indretning baseret på eksisterende viden om trafikanters fysiske og mentale formåen.

Arbejdet er udført af en nordisk forskergruppe bestående af Lene Herrstedt (Civilingeniør, MSc., Ph.D., Trafitec, Danmark), Gabriel Helmers (Trafikpsykolog, Ph.D., konsulent, Sverige) og Fridulv Sagberg (Trafikpsykolog, seniorforsker, TOI, Norge).

Projektet inkluderer fire delprojekter I, II, III og IV:

I) Opsamling af eksisterende viden baseret på omfattende litteraturstudier er præsenteret i fem temanotater vedrørende trafikanters fysiske og mentale formåen:

  • Reaktionstid – bremsereaktionstid og beslutningsreaktionstid
  • Øjenhøjde, læseafstand og læsetid for bilister
  • Ganghastigheder
  • Vurdering af fart og afstand
  • Uopmærksomhed og distraktion

II) Udvikling af en forklaringsmodel for trafikantadfærd med det formål at øge forståelsen for, hvordan vi som bilister handler i trafikken, og hvordan vore handlinger påvirkes af vejudformning og trafikmiljø. Modellens konklusioner danner grundlaget for "den selvforklarende vej"

III) Udførelse af en række case analyser til verificering af forklaringsmodellens anvendelighed som værktøj til problemanalyse og løsning af konkrete trafikproblemer i praksis.

IV) Tre undervisningslektioner bestående af tre powerpointserier med tilhørende kommentarnoter til formidling af projektets hovedresultater

Nærværende rapport beskriver resultatet af delprojekt II) Udvikling af en forklaringsmodel. Rapporten er forfattet på svensk af Gabriel Helmers med bistand fra Lene Herrstedt og Fridulv Sagberg.

Rapporten foreligger også i en engelsk udgave som kan hentes på Trafitecs website https://www.trafitec.dk/publications?language=en

Alle rapporter fra projektet Nordic Human Factors Guideline kan downloades fra http://nmfv.dk/vejgeometrigruppen

 

Hent publikation: