Hvordan opstår spøgelsesbilisme

Lene Herrstedt, Trafik&Veje, juni/juli 2014

En bilist, der utilsigtet kommer til at køre imod færdselsretningen, kaldes en "spøgelsesbilist".

Hvordan og hvor i vejsystemet opstår spøgelsesbilisme?

Hvad kan man gøre ved vejudformningen for at forhindre, at det opstår?

Artiklen forsøger at give svar på de nævnte spørgsmål.

 

 

 

 

 

 

Hent publikation: