Grundlaget for "Den selvforklarende vej"

Lene Herrstedt, Trafik&Veje, juni/juli 2014

Begrebet "Den Selvforklarende Vej" bruges i forskellige sammenhænge i forbindelse med ønsker og målsætning om forbedring af trafikforhold og øget trafiksikkerhed.

Men hvad betyder det, og hvordan skaber vi selvforklarende veje? En god forståelse af, hvordan vi fungerer som trafikanter, er en helt grundlæggende forudsætning.

I artiklen præsenteres nogle generelle principper for trafikanters adfærd, som danner grundlaget for den selvforklarende vej.

 

 

 

 

 

Hent publikation: