Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej. Evaluering af Powermoon og N42 korridor

Greibe, Andersson og Herrstedt, Marts 2014

I de senere år er antallet af overskridelser af hastighedsgrænser ved vejarbejder vokset til fare og ulempe for trafikanter og for vejarbejdere. På denne baggrund har Vejdirektoratet igangsat et projekt til udvikling og afprøvning af idéer til hastighedsdæmpning på motorveje i forbindelse med vejarbejder.

I 2012 blev der på baggrund heraf udarbejdet et IDÉ-katalog indeholdende forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger. En række af idéerne blev testet i efteråret 2012, mens yderligere et par idéer blev testet i foråret 2013.

Nærværende notat indeholder evaluering af de idéer til fartdæmpning, som blev testet i foråret 2013.

 

 

Hent publikation: