Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet. Baggrundsrapport

Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe, December 2014

Rapporten indeholder en analyse af cykeltrafik på cykelstier med forskellige stibredder.

Undersøgelsen er baseret på empiriske data fra 8 cykelstier med stibredder mellem 1,85m-2,85m (ekskl. kantsten mod kørebane). I analysen skelnes imellem alm. cykler og specialcykler (ladcykler/cykel m. anhænger).

Analyserne omhandler stibreddens betydning for hastigheder og sideværtsplacering ved forskellige trafikintensiteter. Dette anvendes til at vurdere stiernes kapacitet.

Derudover ses på hvilken betydning specialcykler har for cykeltrafikken på stier og analysen munder ud i anbefalede stibredder for brug i byområder.

 

 

Hent publikation: